In sách

Công ty in sách tại Hà Nội - In sách theo yêu cầu

Công ty in sách tại Hà Nội – In sách theo yêu cầu

IN SÁCH CHẤT LƯỢNG CAO TẠI HÀ NỘI Sách là một sản phẩm trí tuệ, là một công cụ để tích lũy, truyền bá tri thức từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sách chứa đựng các giá trị văn hóa tinh thần (các tác phẩm sáng tác hoặc tài liệu biên soạn) thuộc các hình thái ý thức xã hội và nghệ thuật khác nhau, được ghi lại dưới các dạng ngôn ngữ khác nhau (chữ viết, hình ...
Chi Tiết