Xưởng in Offset

Quá trình gia công sản xuất các sản phẩm tại xưởng in offset

Quá trình gia công sản xuất các sản phẩm tại xưởng in offset

QUY TRÌNH SẢN XUẤT TẠI XƯỞNG IN OFFSET HÀ NỘI Công đoạn sản xuất các sản phẩm tại xưởng in offdet bao gồm 6 phần chính: Chế bản chữ (ảnh): - Định dạng PDF với hệ màu CMYK được coi là tiêu chuẩn cho việc in ấn offset tại xưởng có thể xuất ra từ các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp như: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, indesign, Corel Draw... Bình bản dàn trang: - Là quá trình xử lý mẫu, dàn ...
Chi Tiết